Μοντέλα Ηλιακών

Συνεχείς αναβαθμίσεις επιδόσεων

Ηλιακός θερμοσίφωνας Compact

Το κλειστό κύκλωμα του θερμοσίφωνα λειτουργεί σε κατάσταση Κενού Αέρος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά του. (τριπλής ενέργειας)

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας - Diresol

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας Diresol είναι ένα συμπαγές ηλιακό σύστημα (δεξαμενή & συλλέκτης αποτελούν μια ενιαία μονάδα). (τριπλής ενέργειας)

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας - Split-Vacuum

Το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού Split-Vacuum (ηλιακοί συλλέκτες - επιλεκτικός συλλέκτης & εναλλάκτης θερμότητας) είναι σε κατάσταση κενού αέρος επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις -όροι χρήσης

 

Ηλιακός Θερμοσιφωνικό

H ιδανική λύση για ηλιακό σε χαμηλό κόστος για τις ανάγκες σας σε ζεστό νερό χειμώνα, καλοκαίρι αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια κατά τον καλύτερο τρόπο.(solar boilers)

 

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Συμμετοχή σε Έκθεση στο ΜιλάνοΜΙΛΑΝΟ 2024


Δείτε τα σημαντικά κέρδη

Ο ηλιακός που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

  • Υψηλή απόδοση
  • Δεν χρειάζεται συμπλήρωμα αντιψυκτικού υγρού
  • Boiler απο ανοξείδωτο ατσάλι
  • Επιλεκτικός συλλέκτης
  • Χάλκινος απορροφητής και σωληνώσεις
  • Αθραυστο κρύσταλλο
  • Ταχύτατη απόδοση και στις χαμηλές θερμοκρασίες
  • Δεν παγώνει ποτέ (αντοχή έως -60οC

Διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας

πιστοποιητικά ηλιακού θερμοσίφωνα ISO 9001:2008